Vanelli Human

Vanelli Human

Cuciureanu Iulian 9/4/20

 

 

SC VANELLI SRL implementeaza proiectul: “Extinderea capacitatii de productie a SC VANELLI SRL prin inovatie de produs si proces”

Numele programului: Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiţii 2.2: Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor

Beneficiar: S.C. VANELLI S.R.L.

Obiectivele proiectului:

  1. Diversificarea unei unitati prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate
  2. Cresterea numarului de angajati cu 2 persoane.
  3. Cresterea cifrei de afaceri cu 20% in anul 2 post implementare fata de anul 2016.

Valoarea totală a proiectului: 2471732.79 lei

Valoarea finanţării nerambursabile: 1277954.57 lei

Durata proiectului: 55 luni, respectiv între data de 01.02.2017 şi 31.08.2021

Cod MySMIS: 113426

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Lasă un comentariu

Vă rugăm să rețineți, comentariile trebuiesc aprobate înainte de a fi publicate