Termeni și condiții

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Vanelli Group – este denumirea comercială a S.C. Vanelli srl., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în șoseaua Iași –Tg. Frumos, km 10, jud.Iași, România, cu numărul de ordine în Registrul Comerțului J22/1282/1993, cod unic de înregistrare fiscală RO4104675, cont bancar Unicredit bank RO52BACX0000001557822000. 

Vânzător – Vanelli srl. Cumpărător – orice persoană fizică/juridică sau orice entitate juridică ce își face un CONT pe website-ul www.vanelli.co și efectuează o comandă.

Client – orice persoană fizică/juridică ce are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Vanelli Group (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Vanelli Group și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe website, care, prin finalizarea procesului de creare a contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice website-ului din secțiunea Termeni și Condiții.

Cont – secțiunea din website formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite cumpărătorului transmiterea comenzii și care conține informații despre client/cumpărător și istoricul cumpărătorului pe website (comenzi, facturi fiscale, etc.).

Favorite – secțiune din cont care permite cumpărătorului/utilizatorului să iși creeze liste de produse și să le împărtășească pe Facebook.

Listă – pagină web din Favorite în care cumpărătorul/Utilizatorul poate adăuga bunuri pe care le considera a fi preferate și pe care, ulterior, le poate adăuga în coșul de cumpărături („coș”). Listele pot fi:

 • Publice: orice client/cumpărător/utilizator poate vizualiza lista cumpărătorului/utilizatorului în cazul în care acesta a distribuit-o pe rețelele de socializare (Facebook, Twitter și Google+). Listele sunt publice, iar cumpărătorul/utilizatorul are posibilitatea de a le seta ca private oricând, direct din contul său, secțiunea favorite.
 • Private: acestea pot fi vizualizate numai de către titularul contului. Cumpărătorul/utilizatorul are posibilitatea de a le seta ca și publice oricând, direct din contul său, secțiunea Favorite.

Website – domeniul www.vanelli.co și subdomeniile acestuia.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și cumpărător, prin care cumpărătorul transmite vânzătorului, prin intermediul website-ului intenția sa de a achiziționa bunuri și servicii de pe website.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în comandă, care urmează a fi furnizate de către vânzător, cumpărătorului ca urmare a contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de bunuri și/sau servicii, având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp, stabilită de către vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între vânzător și cumpărător, fără prezența fizică simultană a vânzătorului și a cumpărătorului.

Conținut

 • toate informațiile de pe website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis cumpărătorilor de către vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al vânzătorului, cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de bunurile și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de vânzător într-o anumită perioadă;
 • informații legate de bunurile și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia;

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și a capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui utilizator/client/cumpărător vis-a-vis de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de utilizator/client/cumpărător asupra unui produs sau serviciu.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui review sau a unui alt comentariu.

Întrebare – formula de adresare către alți utilizatori/clienți/cumpărători sau către vânzător, cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile din pagina respectivă.

Răspuns – informație scrisă care este transmisă utilizatorului/clientului/cumpărătorului care a adresat o întrebare pe website, în pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de către vânzător sau de un utilizator/client/cumpărător unui alt utilizator/client/cumpărător sau în cadrul unei discuții.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv postă electronică (e-mail, SMS) asupra bunurilor și serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui bun și/sau serviciu de către Vanelli Group, cumpărătorului, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile bunurilor și serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei comenzi pe website, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către cumpărător, după efectuarea comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, vânzătorul îsi rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor și/sau serviciilor din comandă. Dacă modifică cantitatea de bunuri și/sau servicii din comandă, va anunța cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția vânzătorului la efectuarea comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între vânzător și cumpărător în momentul primirii de către cumpărător de la vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a comenzii.

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către vânzător pe website vor sta la baza contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de conformitate emis de către vânzător sau un furnizor al acestuia pentru bunurile achiziționate.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei comenzii îi este permis oricărui client/cumpărător. Pentru motive justificate, Vanelli Group își rezervă dreptul de a restricționa accesul clientului/cumpărătorului în vederea efectuării unei comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră ca în baza conduitei sau a activității clientului/cumpărătorului pe website, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Vanelli Group. În oricare dintre aceste cazuri, clientul/cumpărătorul se poate adresa departamentului de Marketing și Relații cu Clienții al Vanelli Group, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor mai sus menționate. Numai clienții care sunt medici veterinari pot comanda medicamente online. Atunci când comanda cuprinde produse aflate în categoria “Medicamente”, clientul va primi prin e-mail confirmarea comenzii numai după ce a transmis autorizația de liberă practică prin e-mail la office@human.vanelli.co cu mențiunea: pentru comanda online Nr.#1000, care nu va fi altfel procesată.

3.2. Comunicarea cu vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din website. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. Vanelli Group poate publica pe website informații despre bunuri și/sau servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Vanelli Group are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.4. Toate tarifele aferente bunurilor și/sau serviciilor prezentate pe website sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

3.5. Toate informațiile folosite pe website pentru descrierea bunurilor și/sau a serviciilor disponibile pe website (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.6. După 7 (șapte) zile de la achiziționarea unui bun/serviciu, cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui review legat de bunul sau serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de cumpărător în cont. În acest fel, cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili utilizatori/clienți/cumpărători de pe website și se implică activ în dezvoltarea de noi servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor bunurilor.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe website, sunt proprietatea exclusivă a Vanelli Group, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului/cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Vanelli Group, includerea oricărui conținut în afara website-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Vanelli Group asupra conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris expres al Vanelli Group.

5.3. Orice conținut la care clientul/cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Vanelli Animal Health și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Vanelli Animal Health cu referire la acel conținut.

5.4. Clientul/cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile documentului.

5.5. În cazul în care Vanelli Group conferă clientului/cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care clientul/cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe website sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Vanelli Group pentru respectivul client/cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc, și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun conținut transmis către client sau cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare, nu constituie o obligație contractuală din partea Vanelli Animal Health și/sau al angajatului/prepusului Vanelli Animal Health care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

6. COMANDA

6.1. Clientul/cumpărătorul poate efectua comenzi pe website, prin adăugarea bunurilor și/sau serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un bun și/sau un serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui bun/serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a bunului/serviciului.

6.2. Prin finalizarea comenzii cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

6.3. Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte că vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate cumpărătorului, fără nicio obligatie ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:

6.4.1. datele furnizate de către Client/cumpărător, pe website sunt incomplete și/sau incorecte (ex. lipsa atestatului de liberă practică medicală veterinară în cazul comenzilor de medicamente veterinare).

6.5. În cazul în care clientul/cumpărătorul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care comanda este achitată, vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării vânzătorului de către cumpărător asupra deciziei sale de retragere din contract. Suma va fi returnată dupa cum urmează:

6.5.1. Pentru Comenzile achitate cu Ordin de plata(OP)/ramburs/Card bancar-> prin virament bancar, mai puțin costul eventualului transport.

6.6. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși bunurile (se va lua data cea mai recentă).

6.7. În cazul în care un bun și/sau serviciu comandat de către cumpărător, nu poate fi livrat de către vânzător, acesta din urmă va informa clientul/cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul cumpărătorului contravaloarea bunului și/sau serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract următoarele:

7.1.1. Contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către vânzător;

7.1.2. Furnizarea de bunuri și/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

7.1.3. Furnizarea de bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

7.1.4. Furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de cumpărător;

7.1.5. Furnizarea de bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.

8. CONFIDENȚIALITATE

8.1. Informațiile de orice natură furnizate de către cumpărător/client vânzătorului, vor rămâne în proprietatea vânzătorului.

8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcuta de cumpărător/client cu privire la comandă/contract fără consimțământul prealabil scris al vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui website, oferiți vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul website-ului. Vanelli Group nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

8.4. Prin înscrierea în baza de date a Vanelli Group, clientul/cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Vanelli Group: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care Vanelli Group poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și/sau a serviciilor, etc.

9. PUBLICITATE

9.1. Newsletterele Vanelli Group sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Vanelli Group. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

9.2. Clientul are oricând posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de newslettere, prin abonarea în secțiunea de pe website dedicată acestui scop. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea Vanelli Group în acest sens.

9.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor de către client sau cumpărător se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere.

9.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul document.

10. FACTURARE – PLATĂ

10.1. Prețurile bunurilor și serviciilor afișate în cadrul website-ului www.vanelli.co includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru bunurile și serviciile livrate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite cumpărătorului factura aferentă comenzii ce conține bunuri și/sau servicii vândute de Vanelli Group, precum și pentru orice alte plăți aferente comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în contul cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționata de cumpărător în contul său.

10.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente comenzii, cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza, ori de câte ori este cazul, datele din contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei comenzi existente în cont.

10.5. Prin aceasta modalitate de comunicare cumpărătorul, accesând contul său, va deține o evidență a facturilor emise de Vanelli Group, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

10.6. Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Vanelli Group în contul sau prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail menționată în contul sau.

10.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzeci și opt) de ore în cont, vă rugăm să ne sesizați acest aspect pe adresa de e-mail: office@human.vanelli.co

10.8. Pentru motive de securitate a tranzacțiilor clientului/utilizatorului/cumpărătorului, divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole care să conțină cel puțin cinci caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale.

11. LIVRAREA BUNURILOR

11.1. Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în sistem de curierat door-to-door către cumpărător, conform opțiunii clientului.

11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

11.3. Vânzătorul va efectua livrarea bunurilor și serviciilor numai pe teritoriul României.

12. GARANȚII

12.1. Toate bunurile comercializate de către Vanelli Group beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi, în ambalajele originale, și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

12.2. În cazul bunurilor vândute și livrate de Vanelli Group, certificatele de conformitate sunt emise direct de producător.

13. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

Proprietatea asupra bunurilor va fi transferata la livrare, după efectuarea plății din partea cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul vânzătorului).

14. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricărei din obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor și serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora. Prin crearea și utilizarea contului, clientul/utilizatorul/cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de cont (e-mail și parolă) și pentru gestionarea accesării contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul contului său. Prin crearea contului și/sau utilizarea conținutului și/sau plasarea comenzilor, clientul/utilizatorul/cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile website-ului în ultima versiune actualizată, care este comunicată în cadrul website-ului, existentă la data creării contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării comenzii. Ulterior creării contului utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor website-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor website-ului. Termenii și Conditiile website-ului pot fi modificați oricând de către Vanelli Group, aceștia fiind opozabili clienților/utilizatorilor/cumpărătorilor de la data afișării pe website. Acceptarea Termenilor și Condițiilor website-ului se confirmă prin introducerea informațiilor în contul corespunzător de pe website și/sau prin trimiterea comenzii.

15. ÎNSCRIEREA DE REVIEW-URI ȘI COMENTARII

Înscrierea de review-uri și comentarii se poate face, de către utilizatori/clienți/cumpărători, în secțiunile “Comentarii” și “Review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu. În momentul înregistrării unui anumit review/comentariu pe website, utilizatorii/clienții/cumpărătorii acordă vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial, și dau dreptul vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut. Fiecare utilizator/client/cumpărător, în momentul înscrierii de Review/Comentariu în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

 • să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării comenzii;
 • să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug & play);
 • să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt utilizator/client/cumpărător;
 • să se asigure de încadrarea corectă a conținutului introdus pe website astfel: orice review va fi înscris în secțiunea “Review-uri”;
 • să se asigure ca informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
 • să folosească aceasta facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe website, fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
 • să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume, etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
 • să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte website-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și vânzătorul;
 • să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către vânzător sau să înscrie review-uri/comentarii care să conțină materiale de natură publicitară;
 • să nu utilizeze review-ul/comentariul ca mijloc de comunicare cu vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale vânzătorului înscrise pe website.

Pe lângă o evaluare realistă și critică, în momentul înscrierii unui review, utilizatorul/clientul/cumpărătorul va adăuga și un rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, împreună cu rating-urile corespunzătoare lor, vor influența rating-ul general al produsului sau serviciului, număr care apare între paranteze în pagina aferentă acestora. Astfel, un review însoțit de un rating mare duce la o creștere a rating-ului general, iar un review însoțit de un rating mic duce la o scădere a rating-ului general.

Utilizatorii/clienții/cumpărătorii ce înscriu review-uri la care atașează fișiere foto sau video vor respecta următoarele reguli :

 • fișierele încărcate vor conține imagini și/sau videoclipuri care se referă la produsul sau serviciul pentru care se scrie review-ul, asigurându-se ca fișierele încărcate respectă drepturile de autor;
 • fișierele încărcate nu vor conține violență, conținut pentru adulți, limbaj licențios sau alt conținut care ofensează o persoană / un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran, a orientării sexuale sau politice;
 • fișierele încărcate nu vor conține informații legate de alte persoane;
 • fișierele încărcate nu vor conține URL-uri sau watermark-uri către website-uri ce desfășoară aceeași activitate comercială ca vânzătorul.

Când un review/comentariu este semnalat de către un utilizator/client/cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către vânzător pentru a determina dacă încalcă Termeni și Condiții website. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din website numai după examinarea acestora de către vânzător.

În cazul în care vânzătorul constată încălcarea Termenilor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea utilizatorului/clientului/cumpărătorului de a înscrie review-uri/comentarii în secțiunile “Comentarii” și “Review-uri”.

16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Vanelli Group are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

16.2. Scopul colectării datelor este: informarea clienților/cumpărătorilor privind situația contului lor, informarea cumpărătorilor privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea bunurilor și serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul clientului/cumpărătorului.

16.3. Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de comandă, cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Vanelli Group și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Vanelli Group și de către afiliații și colaboratorii acestora, pentru desfășurarea și/sau derularea de către Vanelli Group și de către afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, cumpărătorul își dă acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către Vanelli Group atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau străinătate.

16.4. Prin citirea documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

16.5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: șos. Iași –Tg. Frumos, km 10, jud.Iași, România, vă puteți exercita, în mod gratuit, o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.

16.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: șos. Iași –Tg. Frumos, km 10, jud.Iași, România, vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

16.6.1. Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

16.6.2. Transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

16.6.3. Notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

16.7. De asemenea, Vanelli Group poate furniza datele cumpărătorului cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre, asiguratori.

16.8. Informațiile cu caracter personal ale cumpărătorului pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

17. FORȚĂ MAJORĂ

17.1. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

17.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

18. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vanelli Group și clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Iași.