VANOCID ready to use

Eticheta

VANOCID ready to use

Dezinfectant  lichid gata de utilizat pentru  suprafeţe în condiţii de murdărie şi curăţenie, cu acţiune bactericidă, fungicidă şi levuricidă

Compoziţie

100 g produs conţin:

Clorura de benzalconium (CAS : 68424-85-1, CE: 270-325-2) – 0,25 g

Domeniul şi aria de aplicare:

Produs biocid care nu este destinat aplicării directe la oameni sau animale.

Dezinfectarea  suprafeţelor care nu sunt utilizate în contact direct cu produsele alimentare sau cu hrana pentru animale, inclusiv în unităţi sanitare, industria farmaceutică, în unităţile publice şi private, gospodării.

Spectru de acţiune : Produsul are acţiune bactericidă şi fungicidă în condiţii de murdărie şi curăţenie, levuricidă şi virucidă în condiţii de curăţenie.

Se recomandă  pentru dezinfecţia igienică a suprafeţelor în unităţile sanitare (spitale, cabinete medicale, cabinete stomatologice, centre de diagnostic imagistic).

Este destinat dezinfecţiei şi curăţării echipamentelor, recipientelor, ustensilelor de consum, suprafețelor sau conductelor folosite pentru producția, transportul, depozitarea sau consumul produselor alimentare sau al hranei pentru animale (inclusiv apa potabilă) destinate oamenilor şi animalelor.

De asemenea este indicat pentru dezinfectarea şi curăţarea suprafețelor, materialelor, și mobilierului, a pereților și podelelor, a  aerului din amplasamente private, publice și industriale și din alte amplasamente destinate activităților profesionale.

  • Astfel poate fi utilizat în:
  • instituţiile publice şi private : creşe, grădiniţe, şcoli, birouri,
  • industria farmaceutică, industria cosmetică
  • dezinfectarea suprafeţelor din industria alimentară (carne, lapte, peşte, preparare/gătire, panificaţie, etc) şi a băuturilor alcoolice (bere, vin, etc) care nu sunt utilizate în contact direct cu produsele alimentare sau cu hrana pentru animale: utilaje şi echipamente de producţie, tancuri, conducte, navete, uşi, clanţe, paleţi, cărucioare, suprafeţe din   zonele  de producţie, bucătării, băi
  • restaurante (mese, scaune, toalete, etc)
  • magazine (mobilier, casă de marcat, bandă transportoare)
  • saloanele de înfrumuseţare, de coafură, frizerie
  • săli de sport, pereţii piscinelor, locuri de joacă pentru copii
  • în mijloacele de transport în comun (autobuz, tramvai, metrou), avion, private şi comerciale (scaune, bare de susţinere, uşi, volan, mânere, trepte)
  • uz casnic (podele, pereţi, mese, bucătării, băi), etc .

 

Indicaţii de folosire şi dozare:

Produsul se utilizează ca atare, nediluat.

Pentru dezinfecţia şi curăţarea suprafeţelor, se recomandă umectarea completă prin aplicare directă, pulverizare sau imersarea obiectelor ce necesită decontaminare cu soluţia dezinfectantă. După expirarea timpului de contact se va efectua o clătire finală cu apă. Pentru spații închise, produsul se poate utiliza prin aerosolizare (nebulizare).

Acţiune biocidă:

Bactericid conform EN 13727+A2/2016 şi   EN 1276  în condiţii de curăţenie  şi murdărie, timp de contact 5 min

Bactericid conform EN 13697:2015+A1/2019  în condiţii de curăţenie,  timp de contact 5 min

Fungicid conform EN 1650 în condiţii de curăţenie şi murdărie, timp de contact 5 min

Levuricid conform EN 13624 în condiţii de curăţenie, timp de contact 5 min

Levuricid conform EN 13697:2015+A1/2019 în condiţii de curăţenie, timp de contact 15 min

Virucidă (EN 14476:2013+A2:2019)  asupra virusurilor anvelopate în condiţii de curăţenie, timp de contact 5 min:  Coronavirus (include SARS-CoV-2, viroze respiratorii sezoniere), virusul gripal (Influenza), virusul hepatitei B (HBV),  virusul hepatitei C (HCV), virusul hepatitei D (HDV), Human Immunodeficiency Virus (HIV), Herpesviridae (include herpes oral  şi genital, virusul varicelo-zoosterian, Mononucleoză infecțioasă, rujeolă infantilă), virusul Virusul rabiei, Filoviridae (Ebola virus), Flavivirus (include West Nile virus, Zika virus, virusul meningoencefalitei transmis de căpuşă,  dengue virus), Measles Virus (rujeola), Paramyxoviridae, Poxviridae, Human T-cell leukemia virus (HTLV), Morbilli Virus (= Measles Virus), Rubella Virus (Virusul rubeolei)

Categorii de utilizatori: industriali, profesionali şi populaţie.

 

Pictograme de pericol

       GHS09

GHS07          

 

Cuvânt de avertizare

Atenţie!

 

Fraze de pericol

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

 

Prevenire:

P102 A nu se lasa la indemana copiilor  

P273 Evitati dispersarea in mediu. 

P501 Aruncați conținutul / containerul la o instalație de eliminare a deșeurilor aprobată.

 

Răspuns

P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.

Depozitare

P233  Păstraţi recipientul închis etanş.  

 

Eliminarea deseurilor si a reziduurilor preparatului: Modul de ambalare/comercializare

a preparatului, respectarea normelor privind manipularea, depozitarea, utilizarea și curățirea/decontaminarea ambalajelor imediat după golire se vor face conform legislatiei in vigoare.

 

Nr. Lot fabricaţie/Data expirării:  

Producător: SC VANELLI SRL

Strada Iasi- Targu Frumos Km 10,

Sat Letcani, Comuna Letcani,707280

Jud. Iasi, Romania

Tel.: +40 232 253 442

e-mail: office@vanellihuman.com

Valabilitate 2 ani

Produs avizat de Ministerul Sănătăţii nr. 5135BIO/02/12.24

Forme de ambalare: Flacon şi/sau Canistră din  PE şi/sau PET x  500 ml, 750 ml, 1000 ml, 5 litri, 10 litri, 20 litri