VANOCID- dezinfectant suprafete concentrat

Dezinfectant  lichid concentrat de uz general şi suprafeţe în condiţii de murdărie şi curăţenie, cu acţiune bactericidă, levuricidă, fungicidă.

Compoziţie

100 g produs conţin:

Clorura de benzalconium (CAS : 68424-85-1, CE: 270-325-2) – 12,5 g

Aria de aplicare: dezinfecţia suprafeţelor în domeniul medical, dezinfecţia de uz general în industria farmaceutică, în unităţile publice şi private, gospodării, în industria alimentară şi a băuturilor, industria de preparare a furajelor, transporturi. 

Domeniul de utilizare: Domeniul medical, agroalimentar, industrial, casnic și în colectivități

Spectru de acţiune

Produsul are acţiune bactericidă, fungicidă şi levuricidă în condiţii de murdărie şi curăţenie.

Se recomandă pentru dezinfecţia igienică a suprafeţelor în unităţile sanitare (spitale, cabinete medicale, cabinete stomatologice, centre de diagnostic imagistic).

Este destinat dezinfecţiei de uz general şi curăţării echipamentelor, recipientelor, ustensilelor de consum, suprafețelor sau conductelor folosite pentru producția, transportul, depozitarea sau consumul produselor alimentare sau al hranei pentru animale (inclusiv apa potabilă) destinate oamenilor și animalelor.

De asemenea este indicat pentru dezinfectarea şi curăţarea suprafețelor, materialelor, și mobilierului, a pereților și podelelor, a  aerului din amplasamente private, publice și industriale și din alte amplasamente destinate activităților profesionale.

Astfel poate fi utilizat în:

  • instituţiile publice şi private :  creşe, grădiniţe, şcoli, birouri,
  • industria farmaceutică, industria cosmetică
  • industria alimentară (carne, lapte, peşte, preparare/gătire, panificaţie, etc) şi a băuturilor alcoolice (bere, vin, etc): utilaje şi echipamente de producţie, tancuri, conducte, navete, uşi, clanţe, paleţi, cărucioare, suprafeţe din  zonele  de producţie, bucătării, băi
  • restaurante (mese, scaune, tacâmuri, toalete, vase de preparare, veselă)
  • magazine (mobilier, casă de marcat, bandă transportoare)
  • saloanele de înfrumuseţare, de coafură, frizerie
  • săli de sport, pereţii piscinelor, locuri de joacă pentru copii
  • în mijloacele de transport în comun (autobuz, tramvai, metrou), avion, private şi comerciale (scaune, bare de susţinere, uşi, volan, mânere, trepte)
  • uz casnic (podele, pereţi, mese, veselă, tacâmuri, bucătării, băi), etc .

Indicaţii de folosire şi dozare:

Diluaţi produsul concentrat cu apă la concentraţia indicată.

Pentru dezinfecţia şi curăţarea suprafeţelor, se recomandă umectarea completă prin aplicare directă, pulverizare sau imersarea obiectelor ce necesită decontaminare cu soluţia dezinfectantă de lucru. După expirarea timpului de contact se va efectua o clătire finală cu apa purificată/demineralizată. Pentru spații închise, produsul se poate utiliza prin aerosolizare.

Acţiune biocidă:

  • uz general şi suprafeţe:

Bactericid (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli), levuricid(Candida albicans), fungicid ( Aspergillus brasiliensis ) în condiţii de curăţenie diluat 2% timp de contact 5 min 

Categorii de utilizatori: industriali, profesionali şi populaţie.

Pictograme de pericol                                                 

GHS05                                                      GHS09

Cuvânt de avertizare

Pericol

Fraze de pericol

H314 Provoaca arsuri grave ale pielii.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Prevenire:   

P273 A se evita aruncarea in mediul inconjurator. 

P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/echipament de protectie a fetei.

P391   Colectați scurgerile de produs.

P501 Aruncați conținutul / containerul la o instalație de eliminare a deșeurilor aprobată.

Răspuns

P303+P361+P353 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau parul): scoateti imediat toata imbracamintea contaminata. Clatiti pielea cu apa/faceti dus.

P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.

P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

Depozitare

P403 + P233 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş. 

Eliminarea deseurilor si a reziduurilor preparatului: Modul de ambalare/comercializare

a preparatului, respectarea normelor privind manipularea, depozitarea, utilizarea și curățirea/decontaminarea ambalajelor imediat după golire sunt cele mai la îndemână măsuri

privind eliminarea deșeurilor pentru utilizatorul final.

Nr. Lot fabricaţie/Data expirării:  

Producător: SC VANELLI SRL

Strada Iasi- Targu Frumos Km 10,

Sat Letcani, Comuna Letcani,707280

Jud. Iasi, Romania

Tel.: +40 232 253 442

e-mail: office@vanellihuman.com

Valabilitate 2 ani

Aviz MS NR 5134BIO/02/12.24